Slider

Projekt renowacji kościoła - drugi etap

W dniu 3 grudnia 2018 roku pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Renowacja kościoła pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu”.

Przedmiotem projektu jest renowacja zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Wytomyślu. Zakres robót budowlanych obejmie: remont więźby dachowej, wymianę pokrycia dachu, naprawę ściany szczytowej, wykonanie nowych rynien i rur spustowych, montaż instalacji odgromowej, wykonanie nowej posadzki w prezbiterium, wykonanie tynków wewnętrznych, malowanie ścian wewnątrz i na zewnątrz obiektu oraz odrestaurowanie drzwi zewnętrznych. Zlikwidowany zostanie próg przed wejściem głównym do kościoła, aby dostosować go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Dokumenty związane z projektem znajdują się w menu Zamówienia 2019 - SSP i SSWiN.

EFRR Samorzad kolor PLs

Aktualności

2. Niedziela Adwentu - 8.12.2019

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

     Ten rok liturgiczny, jak to akcentowaliśmy przed tygodniem, w naszej parafii będzie miał szczegó1lny charakter. To Maryja, Matka Boża, przypominać nam będzie o swoim życiu i jego misji. Liturgia dzisiejszej niedzieli przypomina nam tę prawdę, że cała przygoda wiary Maryi zaczęła się od słuchania – słuchania Słowa Bożego. To słowo, w niej stało się ciałem, to słowo przemieniało ją i … wzywało do podejmowania zadań, które dzięki natchnieniom Ducha Świętego odczytywała jako swoje życiowe zadania. Dlatego też skoro w Zwiastowaniu usłyszała, że jej krewna Elżbieta jest w ciąży, wyruszyła w długą drogę, aby znaleźć się w jej domu i nieść to błogosławieństwo, które Bóg udziela przez tych, co prawdziwie Mu uwierzyli. W ten sposób należy właśnie odczytywać wymiar Nawiedzenia jakie dokona się w kwietniu w naszej parafii. Maryja przychodzi, aby nieść błogosławieństwo. Obyśmy tylko na nie się otworzyli.

 

I co ksiądz na to?  -  Ewangelia na dziś: Łk 1,26-38

    Hm… Pismo Święte nic nam nie mówi na temat Niepokalanego Poczęcia Maryi. Nawet nic nie wzmiankuje na te-mat jej rodziców. Dlatego też w tak ważną uroczstość, czytamy fragment o wiastowaniu. W tym bowiem tekście znajduje się jedno słowo, które teologowie poprzez wieki uczynili ważną przesłanką w badaniach na temat życia Matki Bożej. To słowo brzmi po grecku ‘kecharitomene’, czyli ‘pełna łaski’. I tu właśnie odkrywamy coś, co łączy historią życia Maryi, tekst Ewangelii, badania teologów z naszym życiem. Chodzi mianowicie o kontemplacje tajemnicy. My, którzy żyjemy w świecie ciągłych utarczek słownych, jakbyśmy trochę zapomnieli, że z kontemplacji prawdy rodzą się rzeczy niezwykłe.

   

Msze Święte

Niedziele i uroczystości

08:30
11:00

Dni powszednie

sobota: 17:00

wtorek: 08:00

poniedziałek, środa, czwartek i piątek:
19:00 (kwiecień-wrzesień)
18:00 (październik-marzec)

Spowiedź

20 min. przed każdą Mszą Świętą

Nabożeństwa

Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy

środa po mszy św.

Remont kościoła

2.02.2019
W najbliższych dniach ogłoszony będzie przetarg na prace budowlane w ramach projektu "Remont kościoła w Wytomyślu".

3.12.2018
roku podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego!!! Już niedługo ruszą procedury przetargowe!!!

Jeżeli ktoś chciałby wspomóc nasze prace może to uczynić także poprzez bezpośrednią wpłatę na "konto remontowe" naszej parafii:

Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl:
21 9058 0000 0000 0005 3716 0004
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła
Wytomyśl, ul. Szkolna 27, 64-300 Nowy Tomyśl

EFRR Samorzad kolor PLs