Remont kościoła

Remont kościoła

GALERIA
W dniu 3 grudnia 2018 roku pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Renowacja kościoła pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu”.
Przedmiotem projektu jest renowacja zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Wytomyślu. Zakres robót budowlanych obejmie: remont więźby dachowej, wymianę pokrycia dachu, naprawę ściany szczytowej, wykonanie nowych rynien i rur spustowych, montaż instalacji odgromowej, wykonanie nowej posadzki w prezbiterium, wykonanie tynków wewnętrznych, malowanie ścian wewnątrz i na zewnątrz obiektu oraz odrestaurowanie drzwi zewnętrznych. Zlikwidowany zostanie próg przed wejściem głównym do kościoła, aby dostosować go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Dokumenty związane z projektem znajdują się poniżej.
   
Dodatkowym elementem, który ułatwi ten dostęp, będzie zakup i montaż rampy teleskopowej (podjazd dla niepełnosprawnych do kaplicy Anioła Stróża, w której znajdzie się ekspozycja dla zwiedzających).
Obiekt zostanie też dostosowany do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących (w tym ludzi w wieku podeszłym) przez opisy w języku brajla i wykonanie tyflologicznego reliefowego planu kościoła.
Konserwacji i restauracji zostaną poddane najcenniejsze elementy wyposażenia: ołtarze główny i boczny, rzeźby św. Anny Samotrzeć i Chrystusa Zmartwychwstałego, obraz Opłakiwanie Chrystusa oraz feretron.
Wykonane zostanie również zabezpieczenie kościoła przed kradzieżą oraz system sygnalizacji pożaru.
W celu zwiększenia dostępności obiektu dla turystów zaplanowano nowoczesne oznakowanie obiektu i stworzenie ekspozycji zabytków i pamiątek po Bractwie Aniołów Stróżów i kultu słynącego łaskami Krzyża Św. (w tym zakup gablot na eksponaty).
Celem projektu jest renowacja zabytkowego kościoła w Wytomyślu wraz z restauracją elementów jego wyposażenia oraz zwiększenie dostępności obiektu dla zwiedzających. Zaplanowane w ramach projektu prace mają na celu przywrócić estetykę budynku oraz zabezpieczyć zabytek przed dalszą destrukcją.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 2 064 119,43 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 728 644,20 PLN
Dokumenty związane z projektem znajdują się poniżej
Kontakt: ks. Artur Andrzejewski, tel. 606 629 161
Spotkania w ramach funkcjonowania biura parafialnego: poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godz. 18:45-19:45.
Istnieje możliwość spotkania i oglądu kościoła po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
DOKUMENTY DO POBRANIA