Sakramenty

Sakramenty święte:

Poniżej zamieszczamy informację o dokumentach potrzebnych przed udzieleniem poszczególnych sakramentów świętych.

miniatura

Chrzest:

– akt urodzenia dziecka (odpis)
– wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
– dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
– zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Pierwsza Komunia Święta:

– metryka chrztu dziecka

Bierzmowanie:

– metryka chrztu
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie

Małżeństwo

– aktuale tj. z datą do 3 miesięcy wstecz metryki, chrztu
– dowody osobiste
– ostatnie świadectwo katechizacji
– świadectwo bierzmowania
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Pogrzeb katolicki

– akt zgonu
– zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i Komuni św. jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapłan szpitala)