Drodzy parafianie

Drodzy parafianie

PODZIĘKOWANIE I STATYSTYKI POKOLĘDOWE 2023/2024
We wtorek 16 stycznia zakończyłem tegoroczne odwiedziny duszpasterskiej zwane kolędą.  Z wielkiej potrzeby serca dziękuję za dar wspólnej modlitwy i przyjęte Boże błogosławieństwo u początku nowego roku. Dziękuję za życzliwość, zrozumienie, rozmowę na tematy życia parafialnego i rodzinnego. Wyrazy wdzięczności kieruję wobec kierowców, dzięki którym mogłem dotrzeć wraz z ministrantami do wszystkich domów oraz wobec rodzin, z którymi spożyłem przygotowane przez nich posiłki. Odwiedzając parafian podczas 18 dni kolędowych spędziłem u nich ponad 121 godzin.

Bardzo serdecznie pragnę podziękować także za złożone ofiary dla parafii, które zostały już wpłacone na konto parafialne i wraz z pozostałymi, które zbieramy w niedziele inwestycyjne będą dalszym funduszem na rzecz remontów zaplanowanych w tym roku. O nich napisałem w Słowie Proboszcza do Parafian 24.12.2023.     

W czasie tegorocznej kolędy, podobnie jak w roku ubiegłym, kolęda odbyła się w całej parafii. Według oficjalnych danych z urzędów gminy na terenie parafii jest zameldowanych 1175 osób. Faktycznie mieszkających i zapisanych w parafii jest 1123 osoby. Wszystkich rodzin jest 360 oraz 13 pustostanów i 12 nowych domów w budowie. W liczbie mieszkańców i parafian wg. szczegółowych wyliczeń jest 295 małżeństw katolickich, 16 kontraktów cywilnych i 26 związków nieformalnych (konkubinatów). We wszystkich rodzinach i związkach jest 252 dzieci do 18 roku życia, a młodzieży powyżej 18 roku życia i starszych stanu wolnego 224, w tym 10 osób rozwiedzionych. W stanie wdowieństwa jest aż 70 parafian w różnym przedziale wiekowym.  

Z błogosławieństwa kolędowego skorzystały 324 rodziny tj. 90 % (w porównaniu do roku ubiegłego o 9 rodzin więcej). Kolędy nie przyjęło 36 rodzin tj. 10%. Ilość rodzin, które nie przyjęły kolędy w poszczególnych wioskach jest następująca: w Wytomyślu – 6, w Kozich Laskach – 11, w Róży – 8, w Lipce Wielkiej – 7, w Starym Tomyślu – 4. Kilka rodzin z ważnych powodów rodzinnych lub losowych usprawiedliwiło swoją nieobecność, pozostali nie spotykają się z kapłanem już od wielu lat. Najlepsza frekwencja wśród przyjmujących kolędę była w Wytomyślu, bo aż 97%. Na terenie parafii zamieszkują wśród innych wyznań: 3 osoby wyznania prawosławnego i 1 Świadek Jehowy. Niestety nie jest wiadomym, jakiego wyznania są chwilowo zamieszkujące w naszej wspólnocie rodziny z Ukrainy – ponad 10, prawdopodobnie należą do Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego. Deklarujących się, jako niewierzący jest 8 osób. Dzieci powyżej 2 roku życia, które jeszcze nie zostały ochrzczone jest 2.

Myślę, że to krótkie podsumowanie pozwoli nam jeszcze raz spojrzeć na naszą wspólnotę w wielkim duchu wdzięczności wobec wszystkich, którym leży na sercu dobro duchowe i materialne całej parafii.

Wielkie Bóg zapłać!                                                            Wasz proboszcz ks. Marek

SŁOWO DO MOICH PARAFIAN !

 Drodzy Parafianie !

IV Niedziela Adwentu kończy wyjątkowo krótki w tym roku czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Już za chwilę wspólnie zasiądziemy do Wigilijnej Wieczerzy, by w rodzinie, wśród najbliższych przyjaciół lub sąsiadów przełamać się opłatkiem i złożyć najlepsze życzenia. Słowo „wigilia” pochodzi z łaciny i oznacza czuwanie. Chrześcijanie podobnie, jak żydzi, rozpoczynają obchody świąt wieczorem poprzedniego dnia właśnie wigilią. Radosna Nowina o przyjściu na świat Syna Bożego rozbrzmiewa najpierw w domach, dopiero potem idziemy świętować do kościoła. Święta Rodzina jako pierwsza, mimo ubóstwa stajenki cieszyła się obecnością Zbawiciela. Składając sobie życzenia pamiętajmy o gotowości do przebaczenia, do odnowienia lub umocnienia więzów rodzinnych oraz o zapewnieniu wsparcia w chwilach doświadczeń życiowych. Świąteczny czas jest najlepszą okazją do podziękowania sobie nawzajem za otrzymane lub wspólnie przeżyte dobro, a także przeproszenia za przykrości, niedoskonałości, brak miłości i miłosierdzia.

Pozwólcie więc, że i ja polecając wszystkich Parafian i Gości Bożej Dziecinie przed naszym kolędowym spotkaniem i wspólną modlitwą już teraz przez to krótkie słowo zagoszczę w Waszych rodzinach i domach. Osobiście spotkamy się od środy 27.12.,gdy kolejno przybędę do Was z Bożym Błogosławieństwem na Nowy Rok. Głęboko wierzę, że wszyscy z tego wielkiego daru skorzystają.

Zbliżający się koniec roku skłania też wszystkich, także naszą wspólnotę parafialną do jego podsumowania i to zarówno w sferze duchowej, jak też realizacji zaplanowanych i podjętych zadań materialnych. Rok 2023 przyniósł mam najpierw smutek z powodu ziemskiego pożegnania + Papieża Seniora Benedykta XVI, a chwile potem + Księdza Proboszcza Wojciecha Szałaty i syna naszej parafii
+ Księdza Jana Sobieraja. Ksiądz Jan jeszcze rok temu z radością w sercu odprawiał Pasterkę, składał życzenia i dzielił się z nami opłatkiem. W styczniu Orszak Trzech Króli, Jasełka, a potem koncerty kolędowe w kościele pozwoliły nam radośniej przeżyć cały okres Bożego Narodzenia. W okresie Wielkiego Postu przeżyliśmy najpierw spotkanie z Maryją Uzdrowienia Chorych w Smolicach, a potem z cierpiącym Chrystusem podczas rekolekcji. Dodatkowo oprócz stałych nabożeństw pasyjnych przeszliśmy Drogą Krzyżową z Róży do Kozich Lasek. Maryjny miesiąc maj rozpoczęliśmy od dziękczynienia za dar naszej świątyni i jej konsekracji przed rokiem, modląc się i bawiąc 1 maja podczas Majówki Parafialnej. Nasza wspólna modlitwa w wioskach podczas nabożeństw majowych była wyrazem miłości do Matki Najświętszej i wyrazem pragnienia, aby ta tradycja trwała i rozwijała się dalej. Boże Ciało w tym roku zostało po wielu latach znów uświetnione udziałem orkiestry, a po oktawie przygotowaliśmy Dzień Chorych i spotkanie z nimi w stodole. Z początkiem lipca wyruszyliśmy na pielgrzymi szlak do Częstochowy, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowa – miejsc duchowo bliskich św. Janowi Pawłowi II i ludziom wierzącym w naszej Ojczyźnie. Trudne i długie żniwa zakończyliśmy Mszą św. Dożynkową i spotkaniem w naszej stodole. Wyjątkowy był także w tym roku wrzesień, bo rozpoczął się wyjazdem do Krzeszowa i Książa, a ostatnia niedziela września to radość z  wyjątkowego Odpustu ku czci św. Michała Archanioła i Festynu Parafialnego. Ilość uczestniczących we Mszy św. i festynie, dzięki pięknemu przygotowaniu przez organizatorów przerosło jakiekolwiek oczekiwania. Sam Dzień św. Michała Archanioła związany był z Wizytacją Kanoniczną Ks. Biskupa Grzegorza Balcerka, który razem z nami się modlił za żywych i zmarłych, udzielił sakramentów świętych: namaszczenia chorych i bierzmowania oraz spotkał się z różnymi grupami wiernych. Przypomnę w tym miejscu, jak wiele słów podziękowań padło podczas wizytacji i w późniejszym Dekrecie Powizytacyjnym. Te słowa skierowane zostały do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób angażują się w rozwój duchowy i materialny parafii. Koniec października i początek listopada znów skierował nasze oczy ku niebu i życiu wiecznemu. Dzieci w przebraniu, uczestnicząc w Korowodzie Świętych wprowadziły nas w Uroczystość Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, w których razem z gośćmi wzięliśmy udział liczniej niż w ostatnich latach. Tegoroczne roraty wraz ze szczególnie dużą, jak na naszą parafię grupą dzieci, przeżyliśmy ze św. Franciszkiem z okazji 800 rocznicy zbudowania przez niego pierwszej szopki we włoskim Greccio.

Te wszystkie przeżycia pozwalają mi skierować zaproszenie do dalszego angażowania się w nasze duszpasterstwo. Dziewczynki zapraszam do śpiewu w naszych chórku „Archaniołki”, chłopców do służby ministranckiej, młodzież do tworzenia wspólnoty i podejmowania nowych działań i formacji. Dorosłych, proszę by poprzez udział w grupach duszpasterskich umacniali wiarę i modlili się za młode pokolenie. Szczególnie zachęcam nowe osoby do podjęcia modlitwy różańcowej, a zapisane już do trwania we wspólnocie Żywego Różańca. Już dzisiaj zapowiadam, że z Pielgrzymką Parafialną w 2024 r. udamy się na Mazury m. in. do Gietrzwałdu, Świętej Lipki, Gierłoża i innych ciekawych miejsc. Odbędzie się ona w dniach od 29.06. do 02.07. Serdecznie zapraszam, gdyż noclegi i autokar są już zamówione.

Gdy chodzi o sprawy materialne to wiemy dobrze, że każda wspólnota religijna funkcjonuje dzięki ofiarności parafian. W kończącym się roku udało nam się spłacić zadłużenie jakie istniało w chwili objęcia przeze mnie parafii. Zapłacone zostało także pozostałe wyposażenie prezbiterium. Podjęty kapitalny remont probostwa okazał się jednak bardziej poważnym niż było to widać na początku. Do całkowitego jego zakończenia potrzeba jeszcze kilku prac stolarskich i wyremontowania altany wejścia głównego. Cieszę się jednak z wykonanych na samym początku nowych instalacji eklektycznej i c.o., a obecnie z nowej kuchni, klatki schodowej, remontu korytarzy i bocznej wiaty. Każdy, kto przeprowadzał chociażby mały remont w swoim domu wie, jak wielkie są to dzisiaj koszty. Aby uniknąć zadłużenia parafii wobec archidiecezji i instytucji kościelnych skorzystaliśmy z użyczenia środków finansowych w formie bezprocentowej pożyczki, które sukcesywnie w nowym roku będziemy spłacać. Jak pamiętamy renowacja naszej dzwonnicy została podzielona na dwa etapy. Pierwszy mamy już za sobą, a drugi musieliśmy przesunąć na rok przyszły, aby w pełni wykorzystać środki przyznane na dofinasowanie, z którymi jednak związane jest zawsze wiele formalności urzędowych. Ufam, że w pierwszym półroczu 2024 r. to dzieło szczęśliwie zostanie ukończone. W styczniu zostanie także wznowione pozwolenie konserwatorskie na dokończenie remontu zakrystii i pomieszczenia nad nią. Do najpilniejszych zadań, jakie jeszcze są przed nami należy kapitalny remont salki parafialnej, polegający na wymianie instalacji elektrycznej i wodociągowej, urządzeniu większej, nowej kuchni, ubikacji, zainstalowaniu ogrzewania i malowania. Salka potrzebna jest szczególnie dzieciom i młodzieży i to właśnie z myślą o związaniu ich z parafią pragniemy podjąć się tego zadania w nowym roku. O wielu innych, drobniejszych inwestycjach tak jak dotychczas będę informował na bieżąco.

Dziękuję z całego serca za wszelkie składane w minionym roku ofiary, zwłaszcza na cele remontowe, zarówno na tacę w kościele jak też poprzez regularne ich składanie w drugą niedzielę miesiąca w kopertach lub na konto parafialne. Dziękuje także tym, którzy złożyli Daninę Diecezjalną (61%) lub wsparli utrzymanie cmentarza. Blisko 40% opiekujących się grobami nie jest z naszej parafii i nie ma udziału finansowego, chociażby w wywózce śmieci. Wyrażam więc wdzięczność Wam Drodzy Parafianie za to, że połowa z Was pomaga mi w rozwiązaniu tego, niełatwego dzisiaj problemu. Ciągły wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz koszty energii elektrycznej powodują tak jak w każdym domu większe rachunki i wzrost opłat ZUS-u czy składek do Urzędu Skarbowego (te mam wyznaczone od ilości parafian). Dlatego osobne wyrazy podziękowania składam wobec wszystkich, którzy w ostatnim czasie nieco zwiększyli swoje ofiary na intencje mszalne, bo z nich reguluję te zobowiązania. Wszystkie sprawy finansowe są na bieżąco wpisywane w Księgę Kasową (dochodów, rozchodów, zadłużenia), której bilans i rozliczenie przekazywane są w lutym do Kurii Metropolitalnej w celu zatwierdzenia. Natomiast indywidualne ofiary każdej rodziny wpisywane są do nowych kartotek parafialnych z którymi m. in. przybywam na kolędę. Widząc trudności wielu jestem pełen podziwu wobec niosących pomoc poprzez swoje zaangażowanie i tworzenie wspólnoty, która choć jest małą liczebnie realizuje wielkie dzieła.

Moi Drodzy! Przeżyliśmy dzięki Bożej Opatrzności ze sobą już teraz cały rok. Był on trudny, szczególnie dla chorych, którzy nagle utracili zdrowie, a za których z wielką gorliwością przez wiele dni modliliśmy się. Był to także rok wielu duchowych radości, które wiązały nas z Bogiem i parafią, poprzez przyjmowane sakramenty święte. Uczyńmy w Nowym Roku co tylko w naszej mocy, aby zamieszanie jakie jest wokół nie podzieliło nas w sprawach, które pozwalają nam jako wspólnota budować dobro naszej „małej ojczyzny” – naprawdę wyjątkowej parafii w Wytomyślu.

Raz jeszcze dziękuję za wszelkie gesty życzliwości i zrozumienia, zaproszenia do udziału w uroczystościach rodzinnych, ale przede wszystkim za dar modlitwy w mojej intencji i pomoc, bez których tak wielu pięknych dzieł duchowych i materialnych nie można by realizować. Szczególne słowa wdzięczności kieruję ku moim najbliższym współpracownikom i przyjaciołom, bo dzięki ich pomocy i wsparciu pełnienie posługi kapłańskiej przeżywam w radości i pokoju serca.

Wchodząc z nadzieją w Nowy Rok zapraszam w okresie Bożego Narodzenia na wspólne kolędowanie dzieci przy żłóbku w niedzielę 31.12.2023 r. oraz na dwa koncerty kolędowe. Pierwszy w sobotę 13.01.2024 r. o godz. 18:00 w wykonaniu zespołu studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, a drugi w niedzielę 21.01.2024 r. o godz. 15:30 z okazji Dnia Babci i Dziadka w wykonaniu Zespołu „Fides” z Lipki Wielkiej.

Wszystkich powierzam Świętej Rodzinie i oddaję w opiekę naszemu Patronowi św. Michałowi Archaniołowi. Niech gorliwe i regularne uczestniczenie w Eucharystii sprawi, by każde spotkanie z Chrystusem – Panem i Zbawicielem było Jego ponownym narodzeniem w naszych sercach.

Do zobaczenia podczas wizyty kolędowej!

                                                                                 Wasz proboszcz Ks. Marek Niemir