Historia

Historia Parafii pw. św. Michała Archanioła
w Wytomyślu

― 1250 r. ―

Początki parafii i kościoła w Wytomyślu

― 1413 r. ―

Nowy kościół wybudowany w 1413r. przez Sędziwoja z Ostroroga oraz archidiakona pszczewskiego.

― 1729 r. ―

Gdy poprzedni kościół spłonął nowy odbudował Ludwik Szołdrski. 

― 1800 r. ―

Obecny kościół zbudwany w XVIII wieku dzięki staraniom Feliska Szołdrskiego, a konsekrowany w 1800 r.

Kościół

Obecny klasycystyczny kościół św. Michała Archanioła powstał w końcu XVIII w. Z fundacji Feliksa Szołdskiego. Ściany oraz sklepienie wykonane jest z cegły, a strop kościoła wykonany jest z drewna. 

Kościół jest budowlą jednonawową z dwoma symetrycznymi kaplicami po bokach.

Od zewnątrz wmurowano na nim epitafia Karola Cunowa (1787-1833) i zamęczonego w Dachau proboszcza ks. Kazimierza Echausta (1871-1941).

Wnętrze kościoła kryte jest sklepieniem zwierciadlanym z lunetami.

Ołtarz

W centralnej części ołtarza głównego znajduje się krucyfiks oraz obraz św. Michała a nad nimi barokowe rzeźby aniołów.

Z lewej umieszczono późnogotycką rzeźbę św. Anny Samotrzeć z początku XVI w., a po bokach ołtarza wiszą dwa wielkie obrazy, ufundowane przed I wojną światową przez właścicieli okolicznych majątków.

Plebania

Obecny budynek plebanii wzniesiony został na poczaku XX wieku i funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Na zdjęciu widać również staw który istneje do dziś. 

Archiwalne zdjęcia Kościoła pw. św. Michała Archanioła
w Wytomyślu i wydarzeń parafii.

⯅ Widok na kościół w 1975r.
⯈ Dzwonnica murowano-drewniana z ok. 1800 r.

⯅ Ołtarz główny podczas uroczystości Bożego Ciała 5 czerwca 1947 r.

⯅ Zdjęcia wykonane przez konserwatora zabytków w 1953r.

⯅ Nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej 9.03.1978 r